Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015
LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN PHÁP CHẾ
(84.4.85823000)
Email: phapche.tcts@mard.gov.vn

 Yahoo
Gửi câu hỏi?

Dự thảo Văn bản lấy ý kiến

Các Dự thảo Văn bản đang trong thời gian lấy ý kiến.
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
 Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Công văn số: 9235/BNN-TCTS ngày 10 tháng 11 năm 2015 Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon)
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất giống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon)
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo: Quyết định Phê duyệt Quy chế dự báo, phát hành, kiểm tra và giám sát bản tin ngư trường khai thác hải sản
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo 6 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở sản xuất giống cá rô phi (Oreochromis spp.) - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo 6 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi cá rô phi (Oreochromis spp.) - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá - Yêu cầu kỹ thuật
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở sản xuất giống cá rô phi (Oreochromis spp.) - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi cá rô phi (Oreochromis spp.) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Công văn số: 1375 /TCTS-KHCN&HTQT Về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy sản hiện hành và đề xuất xây dựng mới
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm cá rô phi (Oreochromis sp)
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án Tăng cường năng lực thống kê và thông tin thủy sản
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo thông tư Danh mục giống, loài thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
 Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở nuôi cá rô phi (oreochromis sp) trong ao - Điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm
 Tải về Xem các góp ý
Trang thông tin điện tử Tổng cục Thủy sản
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thủy sản
Cơ quan quản lý trang tin điện tử: Trung tâm Thông tin thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản
Tel: 84.4.66805011 - Fax: 84.4.37245411   -  Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet số 264/GP-TTĐT, cấp ngày 15/12/2010
Khi sử dụng thông tin trên trang web này, đề nghị ghi rõ nguồn www.fistenet.gov.vn hoặc www.tongcucthuysan.gov.vn
Truy cập:     Online: